TIM_Slave_Mode
[TIM_Exported_Types]

Defines

#define IS_TIM_SLAVE_MODE(MODE)
#define TIM_SlaveMode_External1   ((uint16_t)0x0007)
#define TIM_SlaveMode_Gated   ((uint16_t)0x0005)
#define TIM_SlaveMode_Reset   ((uint16_t)0x0004)
#define TIM_SlaveMode_Trigger   ((uint16_t)0x0006)

Define Documentation

#define IS_TIM_SLAVE_MODE ( MODE   ) 
Value:
(((MODE) == TIM_SlaveMode_Reset) || \
                 ((MODE) == TIM_SlaveMode_Gated) || \
                 ((MODE) == TIM_SlaveMode_Trigger) || \
                 ((MODE) == TIM_SlaveMode_External1))

Definition at line 938 of file stm32f10x_tim.h.

Referenced by TIM_SelectSlaveMode().

#define TIM_SlaveMode_External1   ((uint16_t)0x0007)
#define TIM_SlaveMode_Gated   ((uint16_t)0x0005)

Definition at line 935 of file stm32f10x_tim.h.

Referenced by main().

#define TIM_SlaveMode_Reset   ((uint16_t)0x0004)

Definition at line 934 of file stm32f10x_tim.h.

Referenced by main().

#define TIM_SlaveMode_Trigger   ((uint16_t)0x0006)

Definition at line 936 of file stm32f10x_tim.h.

Referenced by main().

STM32F10x Standard Peripherals Library: Footer

 

 

 

      For complete documentation on STM32(CORTEX M3) 32-bit Microcontrollers platform visit  www.st.com/STM32