STM3210B_EVAL_LOW_LEVEL_Private_Variables
[STM3210B_EVAL_LOW_LEVEL]

Variables

const uint32_t BUTTON_CLK [BUTTONn]
const uint16_t BUTTON_EXTI_LINE [BUTTONn]
const uint16_t BUTTON_IRQn [BUTTONn]
const uint16_t BUTTON_PIN [BUTTONn]
const uint16_t BUTTON_PIN_SOURCE [BUTTONn]
GPIO_TypeDefBUTTON_PORT [BUTTONn]
const uint16_t BUTTON_PORT_SOURCE [BUTTONn]
const uint16_t COM_RX_PIN [COMn] = {EVAL_COM1_RX_PIN, EVAL_COM2_RX_PIN}
GPIO_TypeDefCOM_RX_PORT [COMn] = {EVAL_COM1_RX_GPIO_PORT, EVAL_COM2_RX_GPIO_PORT}
const uint32_t COM_RX_PORT_CLK [COMn] = {EVAL_COM1_RX_GPIO_CLK, EVAL_COM2_RX_GPIO_CLK}
const uint16_t COM_TX_PIN [COMn] = {EVAL_COM1_TX_PIN, EVAL_COM2_TX_PIN}
GPIO_TypeDefCOM_TX_PORT [COMn] = {EVAL_COM1_TX_GPIO_PORT, EVAL_COM2_TX_GPIO_PORT}
const uint32_t COM_TX_PORT_CLK [COMn] = {EVAL_COM1_TX_GPIO_CLK, EVAL_COM2_TX_GPIO_CLK}
USART_TypeDefCOM_USART [COMn] = {EVAL_COM1, EVAL_COM2}
const uint32_t COM_USART_CLK [COMn] = {EVAL_COM1_CLK, EVAL_COM2_CLK}
const uint32_t GPIO_CLK [LEDn]
const uint16_t GPIO_PIN [LEDn]
GPIO_TypeDefGPIO_PORT [LEDn]

Variable Documentation

const uint32_t BUTTON_CLK[BUTTONn]
const uint16_t BUTTON_EXTI_LINE[BUTTONn]
const uint16_t BUTTON_IRQn[BUTTONn]
const uint16_t BUTTON_PIN[BUTTONn]
const uint16_t BUTTON_PIN_SOURCE[BUTTONn]
const uint16_t BUTTON_PORT_SOURCE[BUTTONn]
const uint16_t COM_RX_PIN[COMn] = {EVAL_COM1_RX_PIN, EVAL_COM2_RX_PIN}

Definition at line 143 of file stm3210b_eval.c.

GPIO_TypeDef* COM_RX_PORT[COMn] = {EVAL_COM1_RX_GPIO_PORT, EVAL_COM2_RX_GPIO_PORT}

Definition at line 133 of file stm3210b_eval.c.

const uint32_t COM_RX_PORT_CLK[COMn] = {EVAL_COM1_RX_GPIO_CLK, EVAL_COM2_RX_GPIO_CLK}

Definition at line 139 of file stm3210b_eval.c.

const uint16_t COM_TX_PIN[COMn] = {EVAL_COM1_TX_PIN, EVAL_COM2_TX_PIN}

Definition at line 141 of file stm3210b_eval.c.

GPIO_TypeDef* COM_TX_PORT[COMn] = {EVAL_COM1_TX_GPIO_PORT, EVAL_COM2_TX_GPIO_PORT}

Definition at line 131 of file stm3210b_eval.c.

const uint32_t COM_TX_PORT_CLK[COMn] = {EVAL_COM1_TX_GPIO_CLK, EVAL_COM2_TX_GPIO_CLK}

Definition at line 137 of file stm3210b_eval.c.

USART_TypeDef* COM_USART[COMn] = {EVAL_COM1, EVAL_COM2}

Definition at line 129 of file stm3210b_eval.c.

const uint32_t COM_USART_CLK[COMn] = {EVAL_COM1_CLK, EVAL_COM2_CLK}

Definition at line 135 of file stm3210b_eval.c.

const uint32_t GPIO_CLK[LEDn]
Initial value:

Definition at line 79 of file stm3210b_eval.c.

const uint16_t GPIO_PIN[LEDn]
Initial value:

Definition at line 77 of file stm3210b_eval.c.

Initial value:

Definition at line 75 of file stm3210b_eval.c.

STM32F10x Standard Peripherals Library: Footer

 

 

 

      For complete documentation on STM32(CORTEX M3) 32-bit Microcontrollers platform visit  www.st.com/STM32