SPI_mode
[SPI_Exported_Constants]

Defines

#define IS_SPI_MODE(MODE)
#define SPI_Mode_Master   ((uint16_t)0x0104)
#define SPI_Mode_Slave   ((uint16_t)0x0000)

Define Documentation

#define IS_SPI_MODE ( MODE   ) 
Value:
(((MODE) == SPI_Mode_Master) || \
              ((MODE) == SPI_Mode_Slave))

Definition at line 145 of file stm32f10x_spi.h.

Referenced by SPI_Init().

#define SPI_Mode_Master   ((uint16_t)0x0104)
#define SPI_Mode_Slave   ((uint16_t)0x0000)

Definition at line 144 of file stm32f10x_spi.h.

Referenced by GPIO_Configuration(), main(), SPI_Configuration(), and SPI_StructInit().

STM32F10x Standard Peripherals Library: Footer

 

 

 

      For complete documentation on STM32(CORTEX M3) 32-bit Microcontrollers platform visit  www.st.com/STM32