SPI_I2S_interrupts_definition
[SPI_Exported_Constants]

Defines

#define I2S_IT_UDR   ((uint8_t)0x53)
#define IS_SPI_I2S_CLEAR_IT(IT)   (((IT) == SPI_IT_CRCERR))
#define IS_SPI_I2S_CONFIG_IT(IT)
#define IS_SPI_I2S_GET_IT(IT)
#define SPI_I2S_IT_ERR   ((uint8_t)0x50)
#define SPI_I2S_IT_OVR   ((uint8_t)0x56)
#define SPI_I2S_IT_RXNE   ((uint8_t)0x60)
#define SPI_I2S_IT_TXE   ((uint8_t)0x71)
#define SPI_IT_CRCERR   ((uint8_t)0x54)
#define SPI_IT_MODF   ((uint8_t)0x55)

Define Documentation

#define I2S_IT_UDR   ((uint8_t)0x53)

Definition at line 390 of file stm32f10x_spi.h.

#define IS_SPI_I2S_CLEAR_IT ( IT   )     (((IT) == SPI_IT_CRCERR))

Definition at line 391 of file stm32f10x_spi.h.

Referenced by SPI_I2S_ClearITPendingBit().

#define IS_SPI_I2S_CONFIG_IT ( IT   ) 
Value:
(((IT) == SPI_I2S_IT_TXE) || \
                 ((IT) == SPI_I2S_IT_RXNE) || \
                 ((IT) == SPI_I2S_IT_ERR))

Definition at line 384 of file stm32f10x_spi.h.

Referenced by SPI_I2S_ITConfig().

#define IS_SPI_I2S_GET_IT ( IT   ) 
Value:
(((IT) == SPI_I2S_IT_RXNE) || ((IT) == SPI_I2S_IT_TXE) || \
                ((IT) == I2S_IT_UDR) || ((IT) == SPI_IT_CRCERR) || \
                ((IT) == SPI_IT_MODF) || ((IT) == SPI_I2S_IT_OVR))

Definition at line 392 of file stm32f10x_spi.h.

Referenced by SPI_I2S_GetITStatus().

#define SPI_I2S_IT_ERR   ((uint8_t)0x50)

Definition at line 383 of file stm32f10x_spi.h.

#define SPI_I2S_IT_OVR   ((uint8_t)0x56)

Definition at line 387 of file stm32f10x_spi.h.

#define SPI_I2S_IT_RXNE   ((uint8_t)0x60)

Definition at line 382 of file stm32f10x_spi.h.

Referenced by main(), and SPI2_IRQHandler().

#define SPI_I2S_IT_TXE   ((uint8_t)0x71)

Definition at line 381 of file stm32f10x_spi.h.

Referenced by main(), SPI1_IRQHandler(), and SPI3_IRQHandler().

#define SPI_IT_CRCERR   ((uint8_t)0x54)

Definition at line 389 of file stm32f10x_spi.h.

#define SPI_IT_MODF   ((uint8_t)0x55)

Definition at line 388 of file stm32f10x_spi.h.

STM32F10x Standard Peripherals Library: Footer

 

 

 

      For complete documentation on STM32(CORTEX M3) 32-bit Microcontrollers platform visit  www.st.com/STM32