SPI_I2S_flags_definition
[SPI_Exported_Constants]

Defines

#define I2S_FLAG_CHSIDE   ((uint16_t)0x0004)
#define I2S_FLAG_UDR   ((uint16_t)0x0008)
#define IS_SPI_I2S_CLEAR_FLAG(FLAG)   (((FLAG) == SPI_FLAG_CRCERR))
#define IS_SPI_I2S_GET_FLAG(FLAG)
#define SPI_FLAG_CRCERR   ((uint16_t)0x0010)
#define SPI_FLAG_MODF   ((uint16_t)0x0020)
#define SPI_I2S_FLAG_BSY   ((uint16_t)0x0080)
#define SPI_I2S_FLAG_OVR   ((uint16_t)0x0040)
#define SPI_I2S_FLAG_RXNE   ((uint16_t)0x0001)
#define SPI_I2S_FLAG_TXE   ((uint16_t)0x0002)

Define Documentation

#define I2S_FLAG_CHSIDE   ((uint16_t)0x0004)

Definition at line 405 of file stm32f10x_spi.h.

#define I2S_FLAG_UDR   ((uint16_t)0x0008)

Definition at line 406 of file stm32f10x_spi.h.

#define IS_SPI_I2S_CLEAR_FLAG ( FLAG   )     (((FLAG) == SPI_FLAG_CRCERR))

Definition at line 411 of file stm32f10x_spi.h.

Referenced by SPI_I2S_ClearFlag().

#define IS_SPI_I2S_GET_FLAG ( FLAG   ) 
Value:
(((FLAG) == SPI_I2S_FLAG_BSY) || ((FLAG) == SPI_I2S_FLAG_OVR) || \
                  ((FLAG) == SPI_FLAG_MODF) || ((FLAG) == SPI_FLAG_CRCERR) || \
                  ((FLAG) == I2S_FLAG_UDR) || ((FLAG) == I2S_FLAG_CHSIDE) || \
                  ((FLAG) == SPI_I2S_FLAG_TXE) || ((FLAG) == SPI_I2S_FLAG_RXNE))

Definition at line 412 of file stm32f10x_spi.h.

Referenced by SPI_I2S_GetFlagStatus().

#define SPI_FLAG_CRCERR   ((uint16_t)0x0010)

Definition at line 407 of file stm32f10x_spi.h.

Referenced by main().

#define SPI_FLAG_MODF   ((uint16_t)0x0020)

Definition at line 408 of file stm32f10x_spi.h.

#define SPI_I2S_FLAG_BSY   ((uint16_t)0x0080)
#define SPI_I2S_FLAG_OVR   ((uint16_t)0x0040)

Definition at line 409 of file stm32f10x_spi.h.

#define SPI_I2S_FLAG_RXNE   ((uint16_t)0x0001)
#define SPI_I2S_FLAG_TXE   ((uint16_t)0x0002)
STM32F10x Standard Peripherals Library: Footer

 

 

 

      For complete documentation on STM32(CORTEX M3) 32-bit Microcontrollers platform visit  www.st.com/STM32