TIM_External_Trigger_Filter
[TIM_Exported_Types]

Defines

#define IS_TIM_EXT_FILTER(EXTFILTER)   ((EXTFILTER) <= 0xF)

Define Documentation

#define IS_TIM_EXT_FILTER ( EXTFILTER   )     ((EXTFILTER) <= 0xF)
STM32F10x Standard Peripherals Library: Footer

 

 

 

      For complete documentation on STM32(CORTEX M3) 32-bit Microcontrollers platform visit  www.st.com/STM32